Nhượng quyền trung tâm toán tư duy

Nhượng quyền trung tâm toán tư duy tại Việt Nam

Mô hình kinh doanh nhượng quyền nay đã không còn xa lạ tại Việt Nam. Mô hình mở rộng thương hiệu hiệu quả đang được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu.

Nhượng quyền là gì?

Nhượng quyền kinh doanh là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Bên nhượng quyền đảm bảo cung cấp đúng, đủ và hỗ trợ thành viên gia nhập hệ thống đó; còn bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo thực hiện theo đúng các khuôn mẫu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống, từ cách trang trí đến nội dung hàng hóa và dịch vụ, giá cả được chuyển giao. Các tài sản hữu hình và vô hình khác, như quảng cáo, tập huấn quốc tế và quốc nội cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác nói chung được bên nhượng quyền thực hiện, và trên thực tế có thể được bên nhượng quyền yêu cầu, nói chung là đòi hỏi sổ sách kế toán phải được kiểm toán và buộc bên nhận nhượng quyền hoặc các đại lý phải chấp nhận việc kiểm tra định kỳ và đột xuất. Nếu không đạt qua các đợt kiểm tra này thì các quyền trong nhượng quyền kinh doanh có thể không được gia hạn hay bị hủy bỏ.

Hệ thống kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh đảm bảo các thành viên của hệ thống một sự đồng bộ tối đa cả về hình thức và nội dung cũng như đảm bảo với người tiêu dùng về sự nhận biết hệ thống, các tiêu chuẩn của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi một điểm bán bất kỳ trong hệ thống đó.

Có thể hiểu kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh chính là việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền được tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ theo những điều kiện nhất định đã đề ra và bên nhận tuân theo, phải trả cho bên nhượng quyền một khoản phí.

Nhượng quyền trung tâm toán tư duy tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Nhượng quyền trung tâm toán tư duy

Giải pháp để giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí về việc tạo dựng thương hiệu và các hoạt động trong sản xuất kinh doanh là doanh nghiệp kí hợp đồng nhượng quyền thương hiệu cho cá nhân, tổ chức khác về bí quyết, công nghệ, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để hai bên cùng có lợi. Nhượng quyền toán tư duy tại Việt Nam hiện nay rất phổ biến và được phát triển rộng rãi. 

Nhượng quyền thương hiệu toán tư duy là việc được cấp phép cho tổ chức hay cá nhân chuyển giao phương pháp giảng dạy toán tư duy tại một địa điểm kinh doanh, trong khoảng thời gian nhất định để nhận một khoản phí cố định hay tỷ lệ phần trăm từ doanh thu. Mà trong đó khung chương trình học tập sẽ được chính các chuyên gia giáo dục biên soạn và xuất bản sẽ soạn thảo. Còn bên nhận quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện tất cả đầy đủ những yêu cầu do bên nhượng quyền quy định gồm có nội dung đào tạo toán tư duy, cách trang trí phòng học, học liệu, biển hiệu, cặp sách, áo đồng phục…

Theo quy định của pháp luật thì bên nhận quyền phải chịu tất cả mọi sự giám sát của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có trách nhiệm giúp đỡ thực hiện các công việc nhằm điều hành các hoạt động kinh doanh cho các bên nhượng quyền.

One thought on “Nhượng quyền trung tâm toán tư duy tại Việt Nam

  1. Pingback: Nhượng quyền là gì? Nhượng quyền trung tâm là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.